הסרת שיער דרך קופות החולים

*שיתופי הפעולה אינם קבועים ועלולים להשתנות .