קופת חולים מכבי

חברי "מכבי שלי" זכאים להשתתפות של עד 50% מקופות החולים.

 

 

*שיתופי הפעולה אינם קבועים ועלולים להשתנות .