קופת חולים מאוחדת

חברי מאוחדת או "מאוחדת שיא" זכאים להשתתפות קופת החולים בהסרת שיער בלייזר.

 

 

 

*שיתופי הפעולה אינם קבועים ועלולים להשתנות .