פרק 6 – מהם הקריטריונים על פיהם אתה ממשיך לתת אמון ברופא גם לאחר הניתוח

 

כשאנו נותנים אמון באנשים אחרים אנו מודעים לאופציה שהם יוכלו לפגוע בנו. כאשר אני נותן אמון, אני למעשה מקבל על עצמי את האופציה הזו. כאשר בן אדם שנתנו בו אמון מאכזב אותנו, אנו נרגיש נבגדים ואנו עשויים לחשוב שלא נהגנו בחוכמה (Sellman, 2007). רופא חייב להודות בטעויות שהוא עשה במידה והוא רוצה לשמר את מערכת האמון עם המטופל (Gillon, 1986). כאשר דנים באמון בין אנשים רואים כי ישנה חפיפה בין המושגים אמון משותף (MUTUAL ) ואמון הדדי (RECIPROCAL ). במאמרו של Serva החוקרים קבעו, כי אמון משותף שונה קונספטואלית מאמון הדדי. אמון משותף קיים כאשר לשני אנשים יש אמון משלים אחד בשני וכל אחד תופס את השני כמודע לכוונותיו ולאמון שלו. החוקרים מניחים כי באמון המשותף, לכל צד ישנה בערך את אותה רמת אמון בצד השני. אמון משותף גם מייצג תמונה סטטית של אמון משלים ללא התערבות בנוגע לפעולות ולקשר שהשפיעו על הרמות הנוכחיות של האמון.

אמון הדדי, לעומת זאת, מתייחס לנתינה וללקיחה משותפת; להראות או להרגיש כתגובה. אמון הדדי מתייחס לתהליך אקטיבי של חליפין של אמון בין צדדים, במיוחד כאשר הוא נובע מהדגמה קודמת של אמון מצד המאמין. החוקרים מגדירים אמון הדדי כאמון שנוצר כאשר צד צופה בפעולות של אחר ושוקל מחדש את עמדותיו והתנהגויותיו על בסיס תצפיות אלה. הקונספט של אמון הדדי, ע"פ החוקרים, אינו סוג ספציפי של אמון אלא תהליך דינאמי במהלכו אמון גובר או נחלש (Serva, 2005).

לטענתנו, בתחילת יחסי מטפל-מטופל מירב האמון מתבסס על אמון משותף. כלומר, כל צד ער לכוונותיו ורצונותיו של השני ושיניהם נותנים אחד בשני אמון שווה: הרופא נותן אמון במטופל שזה ישתף איתו פעולה ויעקוב אחר הוראותיו. המטופל מאמין ברופא, ביכולותיו ובכישוריו לטפל.

לאחר הטיפול, קיימת הגדרה מחדש של יחסי האמון בין הצדדים ואנו עוברים לאמון המבוסס על הדדיות: התקיימה פעולה אקטיבית וכעת כל צד צופה בהתנהלות הצד השני ושוקל מחדש את האמון שניתן בו.

אמון ברפואה | מה מייחד רפואה פלסטית | מאפייני רופא פלסטי אמין | מהם הקריטריונים על פיהם אתה נותן אמון | ברופא לפני הניתוח | מהם הקריטריונים על פיהם אתה ממשיך לתת אמון ברופא גם לאחר הניתוח | סיכום עבודת אמון במנתחים פלסטיים | הורדת שיער בלייזר עדות של ג'ני |