פרק 5 – מהם הקריטריונים על פיהם אתה נותן אמון ברופא לפני הניתוח

 

למטופלים יש אמון כללי גבוה יותר כאשר הם מכירים את הרופא. אמון כללי משחק תפקיד מרכזי יותר מאשר אמון בין-אישי כאשר הטיפול בתחילתו. צריך להבחין בין שביעות רצון המטופל (שהיא גורם מכריע) ובין אמון שיכול להשפיע על אנשים אחרים בגישותיהם, התנהגותם ותוצאות התהליך. המחקר של Hall לא מצא הבדלים ברמת האמון שאנשים משכבה סוציו אקונומית גבוהה הפגינו לעומת אמון שאנשים משכבה סוציו אקונומית נמוכה הפגינו (Hall, 2002). הפרופסיונאליות היא המרכיב העיקרי בחוזה החברתי בין הציבור ובין הרופא. ישנם מספר מרכיבים לפרופסיונאליות: אלטרואיזם, כבוד, כנות, יושרה, מחויבות, מצוינות ונשיאה באחריות(Cohen, 2006). נמצא במחקרים שונים, כי תפקידי הרופא המרכזיים הם: לתת למטופל מידע נדרש, לא לשקר למטופל ולאפשר למטופל להיות חלק מבחירת הטיפול. אם המטופל אינו יכול להיעזר בעצותיו של הרופא, על הרופא להציע לו להיוועץ ברופא אחר. רופאים צריכים כל העת לתחזק את כישוריהם החברתיים, מפני שאחד האספקטים החשובים במערכת יחסים של מטפל- מטופל הוא התקשורת. מטופלים צריכים להבין את הסברי הרופא, כדי שהם יוכלו להרשות לו "לפלוש" לאוטונומיה להם. דבר נוסף חשוב הוא רצון המטופל שיתנהגו בכבוד לאוטונומיה זו. המטופל ידאג לכך על ידי איסוף מידע על הרופא ומניעיו, על הכשרתו, על גישותיו ועל המוסריות שלו. הרופא יכול לבדוק את עניין שמירת האוטונומיה על ידי שאילת עצמו- האם המטופל מייחל שאני אעשה את עבודתי או לא? כדי לענות על שאלה זו יכול הרופא לשאול את המטופל לגבי הדברים מהם הוא מודאג. צדק הוא מרכיב נוסף במערכת היחסים הזו. במקרה זה, הנכון ביותר הוא להתייחס למשנתו של אריסטו שטען כי שווים צריכים לקבל טיפול שווה. (Gillon, 1986).

נדמה כי רצון טוב הוא מרכיב חיוני ביכולת של המטופל לתת אמון. גם אם הרופא יעשה את עבודתו באופן מקצועי, עדיין האדם יצטרך לחוש את רצונו הטוב של הרופא (Sellman, 2007) .

על פי המודל של Mayer, שכבר הוזכר לעיל, ניתן לבחון את האמון שמטופל ייתן או לאו במטפל. שלושת הגורמים המקדימים לאמון (יכולת הרופא, נדיבותו בעת מתן הטיפול ולפניו ויושרתו כלפי המטופל) יקבעו את רמת האמון שיתקבל על ידי המטופל. כמובן, שהסיכון הנתפס מן הפרוצדורה הרפואית יעמיד את האמון לבחינה מחודשת בקשר שבין מטפל- מטופל.

אמון ברפואה | מה מייחד רפואה פלסטית | מאפייני רופא פלסטי אמין | מהם הקריטריונים על פיהם אתה נותן אמון | ברופא לפני הניתוח | מהם הקריטריונים על פיהם אתה ממשיך לתת אמון ברופא גם לאחר הניתוח | סיכום עבודת אמון במנתחים פלסטיים | הורדת שיער בלייזר עדות של ג'ני |