פרק 2 – אמון ברפואה – הרפואה כמוסד והרופא בפרט כיחידה דיאדית


בטיפול רפואי, האמון הופך להיות הרבה יותר חשוב, זאת בגלל היכולת של המטפלים לעשות שימוש ציני במידע אודות המטופל. רמת האמון בארגון בריאות תלויה בשימוש שנעשה באינפורמציה שנאספה ע"י אותו ארגון אודות המטופל. הסיבות לאיסוף האינפורמציה הרפואית יכולות לנבוע משיקולי מתן שירותי בריאות ומרצון להשיג יתרון מסחרי. חברות תרופות מחפשות לעיתים קרובות, גישה לאינפורמציה של המטופלים, זאת בכדי להמליץ להם על טיפולים מתאימים
(Sellman, 2007).
ההתקדמות הטכנולוגית (בעיקר האינטרנט) הגבירה את הסיכון לגילוי שלא באישור של אינפורמציה רגישה ומכאן עשויה להוביל להקטנת האמון של הצרכן (
Rohm, 2004).

אמון באופן כללי מבוסס על חוזה חברתי בין שני אינדיבידואלים שווים, אך כאשר מדברים על אמון בין מטופל למטפל הבסיס ליחסים בניהם הוא בלתי שווה מתחילתו. אמון זה בעייתי כי הוא פגיע. במקום בו אנו פגיעים (כמו במקרה של קבלת טיפול רפואי) אנו צריכים יותר רמות של אמון מאשר בסיטואציות אחרות. החוקר Sellman מבקר את גישתו של אוניל הטוענת, כי לעיתים אנו נותנים אמון ברופא למרות שאנו יודעים, כי אין לו את הרצון הטוב לטפל בנו. לפעמים נראה כי מטופל נותן אמון במטפל אך למעשה הוא רק סומך עליו שיבצע את עבודתו כראוי, וזאת משום שאין למטופל אלטרנטיבות אחרות. חשוב מאד שיהיה ניתן לתת אמון במטפל בגלל מערכת היחסים שלו עם אנשים פגיעים. תפיסתו של המטופל את המטפל, תהיה תלויה בביקורות שלו מחוויות קודמות (אצל מטפלים אחרים). Sellman משלב את הגדרותיהם של אוניל, באייר והולטון ומגדיר אמון ביחסי מטפל מטופל: לתת אמון במישהו משמע לאמץ תפיסה. אך תפיסה זו מערבת בתוכה אמונה שהאדם שאנו נותנים בו אמון הוא בעל רצון טוב כלפי כמטופל (Sellman, 2007).

אמון הוא חשוב במערכות יחסים רפואיות, כי הוא משפיע על רצון המטופלים לחפש אחר טיפול, לחשוף מידע רגיש, להסכים לטיפול כזה או אחר ולעקוב אחר הוראות המטפל. ככל שהקשר בין המטפל למטופל נמשך לאורך זמן, כך יהיה קל יותר לבנות מערכת מבוססת אמון (Hall, 2002).

החוקרGilson טוען, כי טיפול מכובד הוא דרישתם המרכזית של המטופלים. טיפול מכובד מתבטא ביחס/התנהגות חיוביים, יסודיות, ויעילות טכנית. חשוב לציין גם את המוסדות עצמם, אשר מנחים את התנהגות המטפלים לעבר טיפול מכובד. הנחייה זו כוללת: לימוד קודים מקצועיים ומוסריים, מערכות הכשרה, יכולת מערכת הבריאות להבטיח שהמטפלים יעניקו טיפול יעיל, מערכות פיצויים המעצבות את ההתנהלות המקצועית ופרוצדורות שונות המבטיחות נשיאה באחריות מצד המטפלים. הוא הציג דיאגרמה המתארת את המסגרת הכללית של אמון בין מטופל למטפל ובין מטפל למקום עבודתו (תרשים 1). ניתן לראות שאמון המטפלים במקום עבודתם משפיע על יחסם והתנהגותם כלפי מטופלים באופן כזה, המשפיע על היקף האמון שבין מטופלים למטפליהם. עוד מראה הדיאגרמה, כי האמון בין המטופל למטפל מושפע מההתנהגויות של שני הצדדים בקשר. Gilson טוען, כי האינטראקציה בין אמון במקום העבודה ואמון בין מטופל ומטפל, עלולים להיות מושפעים משלושה גורמים:

§ אישיותם וניסיון העבר של העובדים (כלומר המטפלים).

§ האינטראקציות הרחבות בין מטפלים ובין הקהילה בה הם מטפלים.

§ היבטים של הקשר היסטורי, תרבותי וסוציו-פוליטי של מערכת הבריאות (Gilson, 2005).

תרשים 1:

במחקרים שונים נמצא, כי ישנם חמישה אלמנטים של אמון ברפואה: * נאמנות: אינטרס המטופל לקבל טיפול ללא קונפליקטים של אינטרס. * יכולות: היכולת להגיע להחלטה הנכונה, יכולות של כישורים חברתיים והימנעות מטעויות. * כנות: לשקף למטופל את התמונה האמיתית. * חיסיון: שימוש נאות במידע חסוי. * אמון גלובלי: אמון בכללותו ופירוק של כל אחד מן המרכיבים שנמנו. באמון במערכות רפואיות נמצא, כי אנשים אינם מבדילים בין המימדים השונים של אמון (Hall, 2002).

האמון הכללי של מטופל תלוי באיכות הניסיונות הקודמים שהיו לו עם הרופא שלו. אולם, אנשים עם רמות אמון גבוהות באופן כללי, יטו להאמין יותר ברופא שזה פגשו לראשונה. אמון כללי גבוה יכול לנבוע ממספר גורמים: שביעות רצון מן הטיפול, הרצון לעקוב אחר הוראות הרופא והרצון להיוועץ עם עוד רופאים (Hall, 2002).
אמון הוא תמצית הקשר בין רופא ומטופל. נראה כי אמון במערכות בריאות ציבוריות הולך ודועך עם השנים ועם זאת, אמון נותר האלמנט החשוב ביותר במערכת יחסים רופא- מטופל. לרופאים יש פריבילגיה בחברה בגלל תפקידם וההכשרה אותה הם עוברים. פריבילגיה זו גורמת לחברה להאמין, כי ניתן לתת אמון ברופאים. התוצאה שיש לכך היא, שהאדם הפרופסיונאלי מבטיח לציבור שהטיפול שיקבל יהיה מתאים, רציונאלי ונטול אינטרסים אישיים. זהו החוזה החברתי בין הציבור ובין הרופא
(Cohen, 2006).

את נושא האמון במערכות יחסים של רופא-מטופל חוקרים בעיקר בתחום מחקרי השיווק. לתופעה זו מספר סיבות:

  • רופאים נמצאים בתוך עולם העסקים. הם חותרים לתוצאות עסקיות כלומר, רווחים. הם מעוניינים שלקוחות שלהם יחזרו אליהם לטיפול.
  • יחסים אלו הם יחסי חליפין לטווח ארוך. כיוון ששירותי הבריאות חשובים לפרט ויש בהם מידת מעורבות גבוהה יחידים מעדיפים לשמר את מערכת היחסים הזו.

אמון הוא קריטי למערכת היחסים של רופא-מטופל כיוון שטעויות בשירות עלולות לגבות מחיר כבד. כיוון שלמטופלים אין את הידע הרפואי הדרוש כדי לפקח על עבודת הרופא, הם חייבים לתת בו אמון ולהאמין כי הוא מסוגל לבצע את עבודתו ו כי הוא מעוניין לשמור על האינטרסים שלהם
(
(Hyman & Leisen, 2004.

מתן אמון בתהליך השירות הוא מרכיב מכריע לשיווק טוב. על מנת להצליח, על הרופאים להעלות את רמת האמון של לקוחותיהם. החוקרים לייסן והיימן פיתחו מודל המנתח את הגורמים המקדימים לאמון בספקי שירות ולאחר מכן השליכו אותו על יחסי רופא-מטופל:

במקרה הרפואי אמון מעודד את הלקוח להיחשף בפני הרופא מבחינת מידע רפואי אישי. כמו כן אמון מוריד את תחושת החרדה של הלקוח ומעודד אותו לא להחליף את הרופא שמטפל בו. החוקרים מצאו כי:

  • ככל שמטופל מודע יותר להפקת הרווחים של חברות הביטוח מהטיפול הרפואי – כך יפחת האמון שלו ברופא.
  • ככל ששביעות הרצון של המטופל ממטפלו תעלה – כך יגבר האמון כלפי המטפל.
  • ככל ששביעות הרצון תעלה – כך תוצאות מערכת היחסים תהינה חיוביות יותר.
  • ככל שמספר הביקורים אצל הרופא גדל – כך יגבר האמון בו (Hyman & Leisen, 2004).

החוקר זימל הגדיר יחידה דיאדית כיחידה בה מתקיימים יחסי גומלין מידיים בין שני משתתפים. יחסים אלה הם ישירים, אינטנסיביים ולרוב גם אינטימיים. היחסים בדיאד יכולים להתקיים בצורה ישירה ושקולה יחסית וכל צד יכול להציג עצמו לזולת תוך שמירה על זהותו ואף להביא לידי סיום הקשר. ברגע שאחד מן הצדדים פורש אין יותר קיום ליחידה. בבחינת קבוצות נראה, שככל שהקבוצה קטנה יותר כך גדלה המעורבות הבין אישית של חבריה, שכן קיימת נטייה ליחסים אינטנסיביים יותר. היחידים בדיאד מתקשרים באופן בלתי אמצעי אחד עם השני. מכאן נראה, כי לקשר בין מטפל למטופל ישנה תבנית יחסים מיוחדת בשל הקרבה המרובה בין השנים. היות ואמון הוא מרכיב רגשי ניתן ליחס את החשיבות הרבה שיש לאמון במערכת יחסים בין מטפל ומטופל גם לצורת היחסים ולא רק לאופיים (Simmel, 1950).

אמון ברפואה | מה מייחד רפואה פלסטית | מאפייני רופא פלסטי אמין | מהם הקריטריונים על פיהם אתה נותן אמון | ברופא לפני הניתוח | מהם הקריטריונים על פיהם אתה ממשיך לתת אמון ברופא גם לאחר הניתוח | סיכום עבודת אמון במנתחים פלסטיים | הורדת שיער בלייזר עדות של ג'ני |