סיכום עבודת אמון במנתחים פלסטיים

 

בעבודה זו בחנו את הגדרותיהם השונות של חוקרים שונים לגבי מהו אמון, תיארנו את הנחותיהם השונות לגבי עוצמות האמון בסיטואציות שונות ובחנו את שני הצדדים במערכת של אמון, נותן האמון ומקבל האמון. לאחר מכן בחנו את סוגיית האמון בעולם הרפואה, ומצאנו כי, בחברה המערבית נוטים מטופלים להאמין ברופאיהם במידה רבה בשל הכשרתם הפרופסיונלית הארוכה והמעמיקה.

סוג האמון אותו בחרנו לבחון הינו מורכב מהבחינה הזו שהוא כולל את שני האלמנטים המרכזיים ביחסי אמון. הראשון, אמון אישי- כלומר, אמון בין מטפל ומטופל. השני, אמון מוסדי- כלומר, אמון המטופל במערכת הבריאות במדינה או בציבור הרופאים בכללותו.

ניסינו לבחון את השוני בין אמון ברפואה "הרגילה" (זו הניתנת למטופלים בהתמחויות שונות על ידי שירותי הבריאות) לבין אמון ברפואה הפלסטית. מצאנו כי, השוני בין שני התחומים נשען בעיקר על שלושה גורמים. הראשון, ברפואה הפלסטית למטופל יש חלופות רבות וביכולתו לערוך סקר שוק מקיף ולהיוועץ עם מספר רופאים. ברפואה הרגילה, לרוב המטופלים אין אלטרנטיבות. הם זקוקים לטיפול באופן מיידי בדרך כלל ושירותי הבריאות מאפשרים היוועצות עם מספר מוגבל של רופאים. הגורם השני טמון באורך הקשר. ברפואה הפלסטית ברוב המקרים הטיפול הוא חד פעמי. לעומת זאת, ברפואה הרגילה הטיפול והקשר עם הרופא נמשך לעיתים שנים. הגורם השלישי הוא הכסף הכרוך בעבור הטיפול. הניתוחים הפלסטיים האסתטיים, להבדיל מניתוחים פלסטיים רפואיים, כרוכים בעלות גבוהה מאוד. הדבר גורם לכך שרק פלח אוכלוסיה בעל משאבים יכול לצרוך שירותים כאלה. רוב הטיפולים ניתנים במסגרת שוק הרפואה הפרטית ולכן הפיקוח של מערכות הבריאות הממשלתית נמוך יותר, ומכאן שיש יותר סיכוי לשרלטנות וחוסר מקצועיות. כל זאת, בניגוד לרפואה הרגילה שעליה מוטל פיקוח כבד של מערכת הבריאות הממשלתית. על פי הראיונות שערכנו עם מנותחים פלסטיים, מצאנו מהם הגורמים העיקריים למתן אמון במנתח, מהם הקריטריונים על פיהם בחרו המנותחים את המנתח ונתנו בו אמון ומה גרם להם להמשיך לתת בו אמון גם לאחר הניתוח.

השערתנו הייתה, כי מטופל ייתן אמון ברופא הפלסטי שלו רק לאחר בדיקה מקיפה ומדוקדקת של מספר רופאים. נדהמנו לגלות, כי רוב המרואיינים לא ערכו סקר שוק טרם הטיפול, אלא עשו שימוש באמון הגלובלי שלהם, מתוך הנחה, שניתן לסמוך על הרופא בגלל היותו רופא.

חשוב לנו לציין, כי ישנו מעט מאוד חומר אקדמאי הנוגע לאמון ברפואה הפלסטית ועל כן בחלק מן הפרקים בעבודה זו הסתמכנו על שאלונים וראיונות שערכנו עם מטופלים.

ממצאי עבודה זו והמסקנות שעלו מתוך ראיונות המטופלים פקחו את עינינו לגבי תפסת האמון של מטופלים במנתחים הפלסטיים. עבודה זו אינה מתיימרת לפרוץ חומות אקדמאיות ולהציג ממצאי מחקר חדשים, אך יכול להיות שהיא תהווה אבן דרך למחקרים גדולים ומקיפים יותר על נושא הרפואה הפלסטית, שצובר תאוצה בשנים האחרונות.

ביבליוגרפיה:

אבן שושן, אברהם, "ניסיון" ו"המלצות" במילון החדש, מהדורה רביעית. 1982.

גבע, יואל, "מוניטין" במילון פסיכומטרי של יואל גבע, מהדורה 120501. 2005.

Bergstrom, Y., Carlson, T. and Jonsson, A. (2000). Nursing care of ambulatory day surgery: the concept and organization of nursing care. Ambulatory Surgery, 8(1), 3-5.

Cohen, J. J. (2006). Professionalism in medical education, an American perspective: From evidence to accountability. Medical Education, 40, 607-617.

Gillon, R. (1986). Doctors and patients. British Medical Journal, 292, 466-469.

Gilson, L., Palmer, N. and Schneider, H. (2005). Trust and health worker performance: Exploring a conceptual framework using South African evidence. Social Science & Medicine, 61, 1418-1429.

Hall, M. A., Camacho, F., Dugan, E. and Balkrishnan, R. (2002). HSR: Health Service Research, 37, 1419- 1439.

Jones, G.R., and George, J.M. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of Management Review, 23(3), 531-546.

Landstom, E., Sidenvall, B., Hursti, U.K.K. and Magnusson, M. (2007). Health-care professionals’ perceived trust in and willingness to recommend functional foods: A qualitative study. ScienceDirect, 48(4), 241-247.

Leisen, B., and Hyman, M.R. (2004). Antecedents and consequences of trust in a service provider: the case of primary care physicians, Journal of Business Research, 57(9), 990-999.

Mayer, R. C., Davis, J. H and Schoorman, D. F. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734.

Rohm, A.J., and Milne, G.R. (2004). Just what the doctor ordered: The role of information sensitivity and trust in reducing medical information privacy concern, Journal of Business Research, 57(9), 1000-1007.

Saparito, P.A., Chen, C.C., and Sapienza, H.J (2004). The role of relational trust in bank- small firm relations. Academy of Management Journal, 43(3), 400-410.

Sellman, D. (2007). Trusting patients, trusting nurses. Nursing Philosophy, 8, 28-36.

Serva, M.A., Fuller, M. A. and Mayer, R.C. (2005). The reciprocal nature of trust: A longitudinal study of interacting teams. Journal of Organizational Behavior. 26, 625-648.

Simmel, G. (1950) (1908) Pp. 402-408. in Kurt H. Wolff (ed.) The Sociology of Georg Simmel. New York: Free Pres

אמון ברפואה | מה מייחד רפואה פלסטית | מאפייני רופא פלסטי אמין | מהם הקריטריונים על פיהם אתה נותן אמון | ברופא לפני הניתוח | מהם הקריטריונים על פיהם אתה ממשיך לתת אמון ברופא גם לאחר הניתוח | סיכום עבודת אמון במנתחים פלסטיים | הורדת שיער בלייזר עדות של ג'ני |